Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Świętokrzyski Kurator Oświaty zainicjował utworzenie Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek, której celem jest m.in.:

 • podniesienie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów;
 • skorelowanie działań osób zaangażowanych w realizację projektu;
 • stwarzanie większych możliwości udzielania kompleksowej pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19);
 • współpraca z rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz koordynatorami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

W ramach Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w powiecie ostrowieckim powołano:

 1. Punkty konsultacyjne, których zadaniem jest m.in. wspomaganie nauczycieli szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
 • Punkt Konsultacyjny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Św.,
  Żeromskiego 5 – koordynator p. Elżbieta Helicka
 • Punkt Konsultacyjny w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ostrowcu Św.,
  Sienkiewicza 67 – koordynator p. Magdalena Kalista-Jasiak
 • Punkt Konsultacyjny w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 33 – koordynator p. Anna Wieczerzak

 

 1. Koordynatorów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego:
 • Anna Orzech – Kunysz, pedagog szkolny Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie
  (szkoły podstawowe powiatu ostrowieckiego)
 • Małgorzata Stolarczyk – pedagog szkolny LO Nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św. (szkoły ponadpodstawowe powiatu ostrowieckiego).

 

W ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli zachęcamy do zapoznania się:

 

1.Na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach:

 

 • Komunikat z 16 lutego br. – Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli – zasoby Platformy specjalistyczno-doradczej.

Link: https://pwpp.uksw.edu.pl/

 • Informacja z 24 stycznia 2022 r. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

 

Szczegółowe informacje na stronach:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/realne-wsparcie-dla-dzieci-i-mlodziezy–dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka-800-12-12-12

https://brpd.gov.pl/

 

 • Komunikat z 5 listopada 2021- Profilaktyka zintegrowana  w każdą pogodę. Projekt wspierania kondycji psychicznej młodzieży przez szkołę

 

 1. Na stronie ORE:

 

 • Ciekawe informacje nt. zdrowia psychicznego dzieci/młodzieży

Szczegóły na stronie: https://www.ore.edu.pl/2022/02/23-lutego-2022-ogolnopolski-dzien-walki-z-depresja/

 

 

Osoby zainteresowane współpracą z koordynatorem wsparcia psychologiczno-pedagogicznego mogą kontaktować się telefonicznie:

Małgorzata Stolarczyk, 600 234 561.

Skip to content