Zuzanna Jedlikowska – Przewodnicząca SU 2022/2023

Wojciech Zaremba – Wiceprzewodniczący SU 2022/2023

Aleksandra Sitarska – Sekretarz SU 2022/2203

Nadia Wójcik – Skarbnik SU 2022/2203

Pani Aneta Pacholczak – Opiekun SU 2022/2203

REGULAMIN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Skip to content