Bartosz Kotkowski – Przewodniczący Rady SU

Maja Dadziak – Wiceprzewodnicząca Rady SU

Aleksandra Kwapisz – Sekretarz Rady SU

Otylia Stajek – Skarbnik SU

Pan Tomasz Nowak – Opiekun SU

REGULAMIN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Skip to content