Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona do czterech klas.

 

klasa przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym przedmioty punktowane podczas rekrutacji
 

1A

 

biologia

chemia

język polski, matematyka, język obcy,

biologia lub chemia (lepsza ocena)

1B matematyka

fizyka

informatyka lub język angielski

język polski, matematyka, język obcy,

fizyka lub informatyka (lepsza ocena)

1C język polski

język angielski

historia z elementami nauk społecznych lub warsztaty dziennikarsko-medialne

język polski, matematyka, język obcy,

historia

1D matematyka

język angielski

informatyka lub geografia

język polski, matematyka, język obcy,

geografia lub informatyka  (lepsza ocena)

Skip to content